Oğuzhan Özaltın’ın Katkısı

Oğuzhan Özaltın, Teknoloji Transfer Ofisine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması, TÜBİTAK-1601, Proje Çalışmaları Kapsamında Oluşturulan Komisyonda Üyedir. Özaltın, ağırlıklı olarak Modül 4 yazımına katkı sunmuştur.

Modül 4 Nedir?

Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri: Üniversitelerde fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek proje ve çalışmaların belirlenmesi, fikri mülkiyet yönetimi çerçevesinde gizlilik, know-how, tescil vb. kararların alınması, tescil işlemleri, fikrimülkiyetin pazarlanması, lisanslanması ve kullanıcıya/müşteriye kullanım bilgisinin aktarılması ile ilgili işlemler bu modül kapsamında yürütülecektir.

SDÜ TTO A.Ş.’nin Kuruluş Öyküsü

“T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi’ne teknoloji transfer ofisi kazandırılmasına yönelik Rektör Prof Dr İlker Hüseyin Çarıkçı‘nın desteğiyle liderliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğretim üyelerinden Yrd. Doç.Dr İsmail Serkan Üncü‘nün yaptığı akademisyen bir ekip ( Yrd. Doç. Dr Selen Işık Maden, Yrd.Doç.Dr Erdal Eke, Yrd. Doç. Dr Tahsin Akçakanat, Dr. Oğuzhan Özaltın, Öğ.Gör. Murat Akçay ) oluşturuldu. Bu ekip 2015 yılı itibari ile  proje önerisi çalışmalarına başlamıştır. Üniversite yönetimi tarafından 25.01.2016 tarih 656 sayı ve 1 nolu Yönetim Kurulu kararı ile Süleyman Demirel Teknoloji Transfer Ar-Ge Danışmanlık Enerji Sağlık Çevre İletişim Sanayi  ve Ticaret Anonim Şirketi (SDÜ TTO A.Ş.) kurulmasına karar verilmiştir. 15 Şubat 2016 tarihinde yasal olarak kurulan şirket 1601 programı 2015 Yılı Çağrısı” kapsamında 22 şubat 2016 da TÜBİTAK’a  başvuruda bulunmuştur. Proje Yürütücüsü Fatih Çalaklı’nın 3 Mart 2016 tarihinde sunumu sonrası SDÜ TTO A.Ş. ; 14 başvurunun yapıldığı “TÜBİTAK yenilik ve girişimcilik alanlarında kapasite arttırılmasına yönelik destek programı”ndan yararlanmaya hak kazanan yedi Üniversite arasında yer almayı başarmıştır. Kazanılan proje ile iki yıllık toplam yüzde 80’i hibe bir milyon TL’lik destek üniversiteye kazandırılmıştır.”

Kaynak: SDÜ TTO A.Ş.