Doğal ve Kültürel Miras Turizmi Ekseninde,  Isparta’nın Aksu İlçesi İçin Ön Lisans Düzeyinde Bir Program Önerisi (2008)</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><a href=”http://www.oguzhanozaltin.com/wp-content/uploads/2012/09/miras_turizmi_alan_klavuzlugu-2.pdf”>miras_turizmi_alan_klavuzlugu 2</a></p>
<p style=”text-align: justify;”>Program önerisi SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü doktora programındaki Çevre ve Ekoloji dersi kapsamında SDÜ, İİİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çok Kıymetli, Saygıdeğer Yrd. Doç. Dr. İsmail Gökdayı Hocamın danışmanlığında yazılmıştır. Öneri, o tarihlerde yeni kurulan Aksu Meslek Yüksekokulu’na ve Isparta’nın Aksu ilçesine katkıda bulunmak amacıyla karşılıksız ve gönüllü olarak hazırlanmıştır.</p>
<p style=”text-align: center;”><strong>Isparta İçin Doğa Sporları Alt Yönetim Planı</strong> (Taslak Ocak 2008)</p>
<p style=”text-align: justify;”><a href=”http://www.oguzhanozaltin.com/wp-content/uploads/2012/09/Isparta_icin_doga_sporlari_turizmi_alt_yonetim_plani_taslak.pdf”>Isparta_icin_doga_sporlari_turizmi_alt_yonetim_plani_taslak</a></p>
<p style=”text-align: justify;”>Doğa Sporları Alt Yönetim Planı adlı çalışma dönemin Oğuzhan Özaltın tarafından T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Adnan Yılmaztürk’ün isteği üzerine Isparta için karşılıksız ve gönüllü olarak hazırlanmıştır.<