page1image1660016

KAYGISIZ Ü., ÖZALTIN O., (2014), Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında İnsan Hakları ve Azınlıkların Korunması Hakkındaki Beklentiler (1998-2012), Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2014, C.19, S.1, s.275-284.