1.1. Bilimsel Projeler

BİLİMSEL PROJELER

2011-2012, 21. Yüzyıl Türkiyesi’nde Devlet Tartışmaları

Oğuzhan Özaltın’ın katkısı: Oğuzhan Özaltın’ın doktora tezinin finansal giderlerinin bir bölümü bu proje ile fonlanmıştır.

Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Uysal Kerman,

Proje Yardımcıları: Oğuzhan Özaltın.

Destekleyen Kurum: T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Proje No: 2752-D-11

Kıymetli Bilim İnsanı Hülya Ağcasulu Hocamla birlikte yazdığımız “KAMU YÖNETİMİ AÇISINDAN ASİMETRİK FEDERALİZM KAVRAMINI ANLAMAK” konulu bildiriyi sunduk. 14 Ekim 2017.