2011-2014, Isparta Kırsalında Doğumsal Anomalilere Halk Sağlığı Açısından Bakış

Oğuzhan Özaltın’ın katkısı: Anket Tasarımı, SPSS (Statistical Package for Social Sciences – Sosyal Bilimler için İstatistiksel Paket Programı) İstatistiksel Veri Analizi, SPSS Anket Analizi.

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Ersin Uskun

Proje Yardımcıları: İlker Büyükyavuz, Nesimi Kişioğlu, Oğuzhan Özaltın, Ayşe Çelik, Pınar Ersoy, Ramazan Çelik

Destekleyen Kurum: T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Proje No:2537-M-10

2011-2013, Isparta Merkez Darıdere Havzası’nın Rekreatif Karakterli Yaban Hayatı Unsurlarının ve Genel Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi

Oğuzhan Özaltın’ın katkısı: Alan çalışmaları, sürdürülebilir turizm, doğa sporları ve rekreasyon, ekolojik planlama yaklaşımı.

Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Mehmet Topay

Proje Yardımcıları: Emin Uğurlu, Volkan Küçük, A. Alper Babalık, Oğuzhan Özaltın, Ömer Kamil Örücü, Halil Süel, Yasin Ünal, Emrah Tagi Ertuğrul

Destekleyen Kurum: T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Proje No: 2615-M-10

2006-2008, Bölgesel Ölçekte İnovasyon: NUTS2 TR61 (Antalya-Isparta-Burdur) Düzeyi KOBİ’lerinin Rekabet Güçlerini Artırmak Amacıyla Bölgesel Bilgi Ağbağlaşma Düzeyi ile İnovasyon Süreçlerinin Analizi

Oğuzhan Özaltın’ın katkısı: Anket Tasarımı, NUTS2 TR61 (Antalya-Isparta-Burdur) Düzeyi KOBİ’lerinde anket uygulamaları ve proje konusuyla ilgili sözlü görüşme.

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu,

Proje Yardımcıları: Mesut Albeni, Bekir Gövdere, H. İlker Çarıkçı, Mehmet Gençtürk, Onur Sungur, Onur Demirel, Hakan Demirgil, Gökhan Özkul, Hakan Kiriş, Murat Keleş, Oğuzhan Özaltın, Tahsin Akçakanat, Saygın Uslu, Aykut Sezgin, Hüseyin Gül, Adem Korkmaz, Hidayet Keskin, Gökhan Özkul, İsmail Eren, Duygu Selek, Canan Şentürk.

Destekleyen Kurum: T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Proje No: 1351-M-06

Proje Çıktıları: “Yenilik, İşbirliği ve Girişimcilik – Batı Akdeniz Bölgesi Kobilerinin Tutumlarının Değerlendirilmesi” adlı kitapçık, TEPAV Yayını.

2005-2008, Online Mermer Borsası

Oğuzhan Özaltın’ın katkısı: Anket Tasarımı, SPSS (Statistical Package for Social Sciences – Sosyal Bilimler için İstatistiksel Paket Programı) İstatistiksel Veri Analizi, 10’dan fazla ilde, 100’den fazla mermer ihracatçısı firma ile anket uygulamaları ve proje konusuyla ilgili sözlü görüşme.

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Mustafa Zihni Tunca,

Proje Yardımcıları: Levent Aytemiz, Oğuzhan Özaltın, Gamze Göçmen Yağcılar

Destekleyen Kurum: T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Proje No: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

Proje N0: SBB-104K021