BİLDİRİLER

BUSINESS MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, TRANSITION ECONOMIES, 2008.

ENTREPRENEURSHIP EDUCATION in TRANSITION ECONOMIES H. İbrahim ÖZMEN Oğuzhan ÖZALTIN Balikesir University, TURKEY

ÖZMEN H.İ., ÖZALTIN O., “Entrepreneurship Education In Transition Economies”, The First International Conference on Management and Economics, Epoka University, 28-29 March 2008, Tirana, Albenia, Volume 1, p. 213-230.

Abstract

Entrepreneurship education is thought to be offered primarily at universities. Socially, a movement should be initialized within the transition economies. Thus, the entrepreneurship education should be offered at earlier stages and taken up on a broader scope. The coordination of the different organizations working on the entrepreneurship education in Turkey was realized especially after 1990. Hence, the communication between universities, public and private sectors flourished. In this study, within the context of the positive and negative lessons taken from the activities conducted within the framework of the entrepreneurship education in Turkey, the arguments as well as thoughts related to the structure of the entrepreneurship education which is deemed to be essential in an attempt to achieve the citizen-centered, liberal economic development in Albania which has a transition economy are emphasized.

Keywords: Transition Economies, Entrepreneurship, Entrepreneurship Education

İŞLETME, MADENCİLİK ENDÜSTRİSİ, ISPARTA, 2010.

DEMİRDAĞ S., H. ÇİFTÇİ, E. DULUPÇU, O. DEMİREL ve O. ÖZALTIN, “Isparta Madencilik Endüstrisi” Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, 26 Nisan – 03 Mayıs 2010, Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA.

LANDSCAPE ARCHITECTURE, GLOBAL WARMING, URBAN FORESTS, 2009.

GÜL, A., TOPAY, M., ÖZALTIN O., “The Important of Urban Forests Toward to GlobalWarming Threat”, International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World’s Future: New Global Dialogue, 24-27 September 2009, Isparta, Türkiye.

PAZARLAMA, E-TİCARET, HİZMET KALİTESİ, TÜRKİYE, 2004

TUNCA, M.Z. ÖMÜRBEK, N. ve ÖZALTIN, O., Türkiye’de faaliyet gösteren sanalalışveriş mağazalarının hizmet kalitelerinin incelenmesi, 4. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 8-10 Ekim 2004 Konya

KİTAP

Özgün Bilimsel kitap

TUNCA, M.Z. ve ÖZALTIN, O. “E-Business Practices of Top 500 Turkish Manufacturing Enterprises: An Analysis of the Web Quality” Current Issues in E-Business Research, eds. Van der Wiele, T., van Iwaarden, J., Williams, R. Ve Dale, B., 101-108, eBRN, Amsterdam, 2005.

MAKALE

İŞLETME, MERMER İHRACATI, TÜRKİYE, 2007

PROJELER

2011-2014, Isparta Kırsalında Doğumsal Anomalilere Halk Sağlığı Açısından Bakış.

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Ersin Uskun

Proje Yardımcıları: İlker Büyükyavuz, Nesimi Kişioğlu, Oğuzhan Özaltın, Ayşe Çelik, Pınar Ersoy, Ramazan Çelik

Destekleyen Kurum: T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Proje No:2537-M-10

2011-2013, Isparta Merkez Darıdere Havzası’nın Rekreatif Karakterli Yaban Hayatı Unsurlarının ve Genel Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi

Oğuzhan Özaltın’ın katkısı: Alan çalışmaları, sürdürülebilir turizm, doğa sporları ve rekreasyon, ekolojik planlama yaklaşımı.

Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Mehmet Topay

Proje Yardımcıları: Emin Uğurlu, Volkan Küçük, A. Alper Babalık, Oğuzhan Özaltın, Ömer Kamil Örücü, Halil Süel, Yasin Ünal, Emrah Tagi Ertuğrul

Destekleyen Kurum: T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Proje No: 2615-M-10

2006-2008, Bölgesel Ölçekte İnovasyon: NUTS2 TR61 (Antalya-Isparta-Burdur) Düzeyi KOBİ’lerinin Rekabet Güçlerini Artırmak Amacıyla Bölgesel Bilgi Ağbağlaşma Düzeyi ile İnovasyon Süreçlerinin Analizi

Oğuzhan Özaltın’ın katkısı: Anket Tasarımı, NUTS2 TR61 (Antalya-Isparta-Burdur) Düzeyi KOBİ’lerinde anket uygulamaları ve proje konusuyla ilgili sözlü görüşme.

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu,

Proje Yardımcıları: Mesut Albeni, Bekir Gövdere, H. İlker Çarıkçı, Mehmet Gençtürk, Onur Sungur, Onur Demirel, Hakan Demirgil, Gökhan Özkul, Hakan Kiriş, Murat Keleş, Oğuzhan Özaltın, Tahsin Akçakanat, Saygın Uslu, Aykut Sezgin, Hüseyin Gül, Adem Korkmaz, Hidayet Keskin, Gökhan Özkul, İsmail Eren, Duygu Selek, Canan Şentürk.

Destekleyen Kurum: T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Proje No: 1351-M-06 Proje Çıktıları: “Yenilik, İşbirliği ve Girişimcilik – Batı Akdeniz Bölgesi Kobilerinin Tutumlarının Değerlendirilmesi” adlı kitapçık, TEPAV Yayını.