Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim 2014, 4.OTURUM (BİLGİ 2 SALONU) 10:45 – 12:15 OTURUM BAŞKANI: Prof.Dr. Şuayıp ÖZDEMİR.

Doğal Ve Kültürel Kaynak Değerlerin Turistik Ürün Biçiminde Pazarlanması: Frig VadileriUltramaratonu ve Frig Vadileri Bisiklet Turu Örnekleri’nin Sandıklı Kentinin Markalaşmasına Olası Etkisi

Oğuzhan ÖZALTIN, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Mehmet ÖZŞAHİN, Ahmet Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Alicem AKTAŞ, Unlimited Academy,

ÖZET

Kent markalaştırması ile mevcut kaynak değerlerini kullanabilmesi arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Bildiri, Sandıklı’ya ait doğal ve kültürel kaynak değerlerin pazarlanabilmesi için kente özgü turistik ürün geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bildirinin yöntemi örnek olay analizidir. Amaç doğrultusunda Frig Vadileri Ultramaratonu ve Frig Vadileri Bisiklet Turu örnek olayları incelenmiştir. Bulgulara göre,Frig Vadileri Bisiklet Turu 26-27 Nisan 2014, Frig Vadileri Ultramaratonu27-28 Eylül2014 tarihlerinde Afyonkarahisar İl sınırları içerisinde gerçekleştirilmiştir. Sandıklı termal turizmin yanı sıra sürdürülebilir turizmden de pay alabilmesi için örnekolaylardan faydalanabilecektir. Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Tabiat Parkı Sandıklı’yı benzer destinasyonlardan ayıran potansiyel kaynak değerlere sahiptir.Örnek olay analizi yöntemi ile elde edilen sonuçlara göre Sandıklı için Macera Yarışı, Bisiklet Turu, Ultramaraton, Dağ Maratonu gibi temel turistik ürünler önerilmiştir. Bu ürünlerin Sandıklı destinasyon pazarlamasına ve dolayısıyla markalaştırmasına katkı sunacağı varsayılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sandıklı, Sürdürülebilir Turizm Pazarlaması, Unlimited Academy, Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Ultramaraton

Keywords: Sandıklı, The Sustainable Tourism Marketing, Unlimited Academy, Sandıklı Akdağ Wildlife Development Area.

Bildirinin tam metnini okumak için aşağıdaki kaynakları kullanabilirsiniz;

Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası

ResearchGate