2006-2008, Bölgesel Ölçekte İnovasyon: NUTS2 TR61 (Antalya-Isparta-Burdur) Düzeyi KOBİ’lerinin Rekabet Güçlerini Artırmak Amacıyla Bölgesel Bilgi Ağbağlaşma Düzeyi ile İnovasyon Süreçlerinin Analizi

Oğuzhan Özaltın’ın katkısı: Anket Tasarımı, NUTS2 TR61 (Antalya-Isparta-Burdur) Düzeyi KOBİ’lerinde anket uygulamaları ve proje konusuyla ilgili sözlü görüşme.

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu,

Proje Yardımcıları: Mesut Albeni, Bekir Gövdere, H. İlker Çarıkçı, Mehmet Gençtürk, Onur Sungur, Onur Demirel, Hakan Demirgil, Gökhan Özkul, Hakan Kiriş, Murat Keleş, Oğuzhan Özaltın, Tahsin Akçakanat, Saygın Uslu, Aykut Sezgin, Hüseyin Gül, Adem Korkmaz, Hidayet Keskin, Gökhan Özkul, İsmail Eren, Duygu Selek, Canan Şentürk.

Destekleyen Kurum: T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Proje No: 1351-M-06

Proje Çıktıları: “Yenilik, İşbirliği ve Girişimcilik – Batı Akdeniz Bölgesi Kobilerinin Tutumlarının Değerlendirilmesi” adlı kitapçık, TEPAV Yayını.