ÖZALTIN O., GÜL A., Rekreasyon Ve Turizm Kapsamında Orıenteerıng (Hedef Bulma) Etkinliğinin Önemi Ve Ülkemizdeki Durum Analizi, Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, 28-29 Nisan 2006, Antalya