1977 yılında Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde doğan Özaltın, Nazilli Sümer İlköğretim Okulu, Nazilli Sümer Ortaokulu ve Nazilli Lisesi’nden mezun oldu. Erken yaşlarda, sosyal yaşamını Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 09.10.1937’de açılışını yaptığı Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Müessesesi lojmanlarında ve sosyal tesislerinde, Sümer Mahallesi’nde, tatil dönemlerini ise Aydın’ın Karacasu ve Kuşadası İlçeleri’nde aile büyükleriyle birlikte sürdürdü.

Ulu Önderim Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Müessesesi’ni açarken, 09.10.1937.

Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Müessesesi Kreşi ve 23 Nisan.

1989 yılından itibaren özel sektörde çalışmaya başlayan Oğuzhan Özaltın, sırasıyla Erol Elektronik-Nazilli, Yonca Sarrafiye-Nazilli, Diana Beach Resort-Kuşadası, Mayflower-Kuşadası, The Cavern-Kuşadası, Panorama-Kuşadası, KoçAllianz Sigorta-Kuşadası işletmelerinde görev yaptı.

İlk defa, 1995 yılında lisans öğrenimi için Isparta’ya gelen Oğuzhan Özaltın, Türkiye Cumhuriyeti Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Ardından yüksek lisansını T.C. S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı’nda, doktorasını ise aynı enstitüde Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda tamamladı.

Akademik kariyerine 2001 yılında T.C. S.D.Ü. Gelendost Meslek Yüksekokulu’nda başlayan Oğuzhan Özaltın, öğretim görevlisi, bölüm başkanlığı, yüksekokul sekreterliği, harcama yetkilisi pozisyonlarında çalıştı. 2016 yılında aynı üniversitedeki Isparta Meslek Yüksekokulu’na Yrd. Doç. Dr. atandı.

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7141 Numaralı Kanun” ile T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi’nin bazı birimleri, T.C. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi adıyla yeni bir üniversiteye dönüşmüştür. Isparta Meslek Yüksekokulu da dönüşen yeni üniversiteye bağlanmıştır.

Özaltın, 30.09.2018-22.10.2019 tarihleri arasında T.C. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü yapmıştır. Bu dönemde Isparta Meslek Yüksekokulu’nda 7 Bölüm Başkanlığı ve bunlara bağlı 12 programda 7000’den fazla öğrenci ön lisans öğrenimini sürdürmüştür. Özaltın’ın Müdürlüğü döneminde meslek yüksekokulunda 43 kadrolu öğretim elemanı, 23 idari personel, 26 kadrolu misafir öğretim elemanı görev yapmış, 2 Doçent, 4 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Öğr. Gör. ataması gerçekleştirilmiştir.

Özaltın, 2018 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak akademik kariyerini sürdürmektedir.

2004 yılında Oğuzhan Özaltın ve F. Nilhan Özaltın yaşamlarını birleştirdi. Özaltın ailesi, evlatları Doğa ile gurur duymaktadır.

29 Ekim 2014

29 Ekim 2019.