İŞLETME, MADENCİLİK ENDÜSTRİSİ, ISPARTA, 2010.

DEMİRDAĞ S., H. ÇİFTÇİ, E. DULUPÇU, O. DEMİREL ve O. ÖZALTIN, “Isparta Madencilik Endüstrisi” Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, 26 Nisan – 03 Mayıs 2010, Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA.