Sürdürülebilir Turizm, Doğa Sporları, Etkililik, Korunan Doğal Alanlar, Isparta, 2005.

ÖZALTIN O., ÖZMEN H.İ., Türkiye’de Korunan Doğal Alanlarda Doğa Sporlarının Yapılabilirliğinin Analizi ve Isparta İli Etkililik Ölçümü, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, 8-10 Eylül 2005, Isparta.