Sürdürülebilir Turizm, Turistik Ürün Planlaması, Saint Paul Yolu, Isparta, 2008

ÖZALTIN O., MEYDAN Ç., Isparta’daki Via Sebaste ve Saint Paul Yolu Turizm Ürünlerinin Planlanmasına Yönelik Bir Öneri, SDÜ Eğirdir Meslek Yüksekokulu III. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Eğirdir, 17-19 Ekim 2008.