KAMU YÖNETİMİ Açısından Yapay Zekâ (Artificial Intelligence, AI)

KAMU YÖNETİMİ ANSİKLOPEDİSİ GENİŞLETİLMİŞ 2. CİLT, Yapay Zekâ (Artificial Intelligence, AI), Astana Yayınları, Editörler Yasemin MAMUR IŞIKÇI, Esmeray ALACADAĞLI, Emre AKCAGÜNDÜZ, ISBN: 978-625-7890-74-8

  • January 2021
  • In book: Kamu Yönetimi Ansiklopedisi 2. Cilt (Public Administration Encyclopedia Vol. 2)
  • Publisher: Astana Yayınları

https://www.researchgate.net/publication/348479733_KAMU_YONETIMI_ANSIKLOPEDISI_GENISLETILMIS_2_CILT_Yapay_Zeka_Artificial_Intelligence_AI_Astana_Yayinlari_Editorler_Yasemin_MAMUR_ISIKCI_Esmeray_ALACADAGLI_Emre_AKCAGUNDUZ_ISBN_978-625-7890-74-8